Rendeletek

Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IX.13.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 4/2011.(IV.07.) önkormányzati rendelet módosításáról

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Sztv.) 35. § (2) bekezdés és a 38. § (9) bekezdésben... tovább
 

Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.11.) önkormányzati rendelete egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

tovább
 

Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012.(VII.12.) önkormányzati rendelete az Edvei Római Katolikus Templom védetté nyilvánításáról

tovább
 

Edve Község Önkormányzatának Versenyeztetési Szabályzata

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonának versenyeztetési rendjét az alábbiak szerint határozza meg. tovább
 

Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 6.) pontjában, 5. § (2) bekezdés b) – c) pontjában, 6. §... tovább
 

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VII.29.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról szóló 8/2005.(X.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 8/2005.(X.01.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: „R”) az alábbi 3/A §-al egészül ki.   tovább
 

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (XII.30) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében és 45. § (6) bekezdésében... tovább
 

Edve Község Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Edve Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott... tovább
 

Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. Önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2014. önkormányzati rendelet módosításásról

tovább
 

Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016.(V.20.) önkormányzati rendelete „Edve Község Díszpolgára ” kitüntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről

Edve község tisztelettel és megbecsüléssel adózik azon kiemelkedő érdemeket szerzett hazai és külföldi személyeknek, akiknek Edvéhez kötődése megtiszteltetést jelent, illetve akik életművükkel,... tovább