Hírek

Választás 20109
2019.09.06.

Edve Község Válsztási Bizottságának határozatai a 2019. október 13-án tartandó helyi önkormányzati választáson induló képviselő jelöltek nyilvántartásba vételéről.

 

Edve Község Helyi Választási Bizottságának 7/2019. számú határozata Némethné Horváth Judit edvei lakos nyilvántartásba vételérőlA HVB megállapitotta, hogy Némethné Horváth Judit nyilvántartásba vétel iránti kérelme a jogszabályokban támasztott követelményeknek megfelel. A bejelentéskor átvett 1 darab ajánlóívből 1 darab átadásra került. A Helyi Választási Iroda megállapította, hogy a jelöltséghez szükséges érvényes ajánlások száma eléri a - helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választási eljárásról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Ovjt.) 9.§ (1) bekezdése alapján a Helyi Választási Iroda vezetője által 2019. augusztus 8-án kelt választási hirdetményben meghatározott — kettő ajánlást. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 127.§ (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöléshez szükséges számot.

Némethné Horváth Judit az ajánlóívek benyújtásával egyidejűleg a nyilvántartásba vételhez szükséges E2 jelű nyomtatványt is benyújtotta.

A fentiekre tekintettel a HVB úgy döntött, hogy Némethné Horváth Judit -ot a 2019. évi helyi Önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Edve községben egyéni listás önkormányzati képviselő jelöltként nyilvántartásba veszi.

A határozat az Ovjt. 9.§ (1) bekezdésén, a Ve. 10.§ (3) bekezdésén, 124-127. §-ain, 132. §-an, 307/G. § (1)-(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás, a Ve. 221. §-4n, 223-227 §-ain, 307/P. § (2) bekezdés c) pontján és az illetékekől szóló 1990. évi XCIII. trvény 33.§ (2) bekezdése 1. pontján alapul.

Edve, 2019. szeptember 06.

 

 

Edve Község Helyi Választási Bizottságának 8/2019. számú határozata Skultétyné Németh Andrea edvei lakos nyilvántartásba vételérőlEdve Község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) — 2019. szeptember 05. napján tartott ülésén — a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választására Skultétyné Németh Andrea edvei lakos nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

Edve Község Helyi Választási Bizottsága a 2019. október 13. napjára kitűzött helyi Önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Edve község önkormányzati képviselő-jelöltjeként Skultétyné Németh Andrea edvei lakost, egyéni listás Önkormányzati képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.

Ezen határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, a Győr- Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz (9021 Győr, Városház tér 3.) A fellebbezést Edve Község Helyi Választási Bizottságnál lehet előterjeszteni személyesen, levélben (9343. Edve, Petőfi u. 60.) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a megtámadott határozat meghozatalától számitott harmadik napon megérkezzen. A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kérelem jogi alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és — ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér — postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföidön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy a jelölő szervezet vagy szervezet esetében a birósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés illetékmentes.

INDOKOLÁS

Skultétyné Németh Andrea edvei lakos 2019. szeptember 05. napján benyújtott kérelmében kérte a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Edve község önkormányzati képviselő jelöltjeként történő nyilvántartásba vételét.

A HVB megállapitotta, hogy Skultétyné Németh Andrea nyilvántartásba vétel iránti kérelme a jogszabályokban támasztott követelményeknek megfelel. A bejelentéskor átvett 1 darab ajánlóívből 1 darab átadásra került. A Helyi Választási Iroda megállapította, hogy a jelöltséghez szükséges érvényes ajánlások száma eléri a - helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választási eljárásról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Ovjt.) 9.§ (1) bekezdése alapján a Helyi Választási Iroda vezetője által 2019. augusztus 8-án kelt választási hirdetményben meghatározott — kettő ajánlást. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 127.§ (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöléshez szükséges számot.

Skultétyné Németh Andrea az ajánlóívek benyújtásával egyidejűleg a nyilvántartásba vételhez szükséges E2 jelű nyomtatványt is benyújtotta.

A fentiekre tekintettel a HVB úgy döntött, hogy Skultétyné Németh Andrea -át a 2019. évi helyi Önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Edve községben egyéni listás önkormányzati képviselő jelöltként nyilvántartásba veszi.

A határozat az Ovjt. 9.§ (1) bekezdésén, a Ve. 10.§ (3) bekezdésén, 124-127. §-ain, 132. §-an, 307/G. § (1)-(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás, a Ve. 221. §-4n, 223-227 §-ain, 307/P. § (2) bekezdés c) pontján és az illetékekől szóló 1990. évi XCIII. trvény 33.§ (2) bekezdése 1. pontján alapul.

Edve, 2019. szeptember 06.

 

Edve Község Helyi Választási Bizottságának 6/2019. számú határozata Harang Ramóna edvei lakos nyilvántartásba vételérőlEdve Község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) — 2019. szeptember 05. napján tartott ülésén — a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választására Harang Ramóna edvei lakos nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

Edve Község Helyi Választási Bizottsága a 2019. október 13. napjára kitűzött helyi Önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Edve község önkormányzati képviselő-jelöltjeként Harang Ramóna edvei lakost, egyéni listás Önkormányzati képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.

Ezen határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, a Győr- Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz (9021 Győr, Városház tér 3.) A fellebbezést Edve Község Helyi Választási Bizottságnál lehet előterjeszteni személyesen, levélben (9343. Edve, Petőfi u. 60.) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a megtámadott határozat meghozatalától számitott harmadik napon megérkezzen. A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kérelem jogi alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és — ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér — postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföidön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy a jelölő szervezet vagy szervezet esetében a birósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés illetékmentes.

INDOKOLÁS

Harang Ramóna edvei lakos 2019. szeptember 05. napján benyújtott kérelmében kérte a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Edve község önkormányzati képviselő jelöltjeként történő nyilvántartásba vételét.

A HVB megállapitotta, hogy Harang Ramóna nyilvántartásba vétel iránti kérelme a jogszabályokban támasztott követelményeknek megfelel. A bejelentéskor átvett 1 darab ajánlóívből 1 darab átadásra került. A Helyi Választási Iroda megállapította, hogy a jelöltséghez szükséges érvényes ajánlások száma eléri a - helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választási eljárásról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Ovjt.) 9.§ (1) bekezdése alapján a Helyi Választási Iroda vezetője által 2019. augusztus 8-án kelt választási hirdetményben meghatározott — kettő ajánlást. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 127.§ (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöléshez szükséges számot.

Harang Ramóna az ajánlóívek benyújtásával egyidejűleg a nyilvántartásba vételhez szükséges E2 jelű nyomtatványt is benyújtotta.

A fentiekre tekintettel a HVB úgy döntött, hogy Harang Ramóna -át a 2019. évi helyi Önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Edve községben egyéni listás önkormányzati képviselő jelöltként nyilvántartásba veszi.

A határozat az Ovjt. 9.§ (1) bekezdésén, a Ve. 10.§ (3) bekezdésén, 124-127. §-ain, 132. §-an, 307/G. § (1)-(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás, a Ve. 221. §-4n, 223-227 §-ain, 307/P. § (2) bekezdés c) pontján és az illetékekől szóló 1990. évi XCIII. trvény 33.§ (2) bekezdése 1. pontján alapul.

Edve, 2019. szeptember 06.

 

Edve Község Helyi Választási Bizottságának 5/2019. számú határozata Szalay Károly edvei lakos nyilvántartásba vételérőlEdve Község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) — 2019. szeptember 05. napján tartott ülésén — a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választására Szalay Károly edvei lakos nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

Edve Község Helyi Választási Bizottsága a 2019. október 13. napjára kitűzött helyi Önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Edve község önkormányzati képviselő-jelöltjeként Szalay Károly edvei lakost, egyéni listás Önkormányzati képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.

Ezen határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, a Győr- Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz (9021 Győr, Városház tér 3.) A fellebbezést Edve Község Helyi Választási Bizottságnál lehet előterjeszteni személyesen, levélben (9343. Edve, Petőfi u. 60.) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a megtámadott határozat meghozatalától számitott harmadik napon megérkezzen. A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kérelem jogi alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és — ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér — postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföidön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy a jelölő szervezet vagy szervezet esetében a birósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés illetékmentes.

INDOKOLÁS

Szalay Károly edvei lakos 2019. szeptember 05. napján benyújtott kérelmében kérte a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Edve község önkormányzati képviselő jelöltjeként történő nyilvántartásba vételét.

A HVB megállapitotta, hogy Szalay Károly nyilvántartásba vétel iránti kérelme a jogszabályokban támasztott követelményeknek megfelel. A bejelentéskor átvett 1 darab ajánlóívből 1 darab átadásra került. A Helyi Választási Iroda megállapította, hogy a jelöltséghez szükséges érvényes ajánlások száma eléri a - helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választási eljárásról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Ovjt.) 9.§ (1) bekezdése alapján a Helyi Választási Iroda vezetője által 2019. augusztus 8-án kelt választási hirdetményben meghatározott — kettő ajánlást. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 127.§ (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöléshez szükséges számot.

Szalay Károly az ajánlóívek benyújtásával egyidejűleg a nyilvántartásba vételhez szükséges E2 jelű nyomtatványt is benyújtotta.

A fentiekre tekintettel a HVB úgy döntött, hogy Szalay Károly -t a 2019. évi helyi Önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Edve községben egyéni listás önkormányzati képviselő jelöltként nyilvántartásba veszi.

A határozat az Ovjt. 9.§ (1) bekezdésén, a Ve. 10.§ (3) bekezdésén, 124-127. §-ain, 132. §-an, 307/G. § (1)-(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás, a Ve. 221. §-4n, 223-227 §-ain, 307/P. § (2) bekezdés c) pontján és az illetékekől szóló 1990. évi XCIII. trvény 33.§ (2) bekezdése 1. pontján alapul.

Edve, 2019. szeptember 06.

 

Edve Község Helyi Választási Bizottságának 4/2019. számú határozata Takács István edvei lakos nyilvántartásba vételérőlEdve Község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) — 2019. szeptember 05. napján tartott ülésén — a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választására Takács István edvei lakos nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

Edve Község Helyi Választási Bizottsága a 2019. október 13. napjára kitűzött helyi Önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Edve község önkormányzati képviselő-jelöltjeként Takács István edvei lakost, egyéni listás Önkormányzati képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.

Ezen határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, a Győr- Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz (9021 Győr, Városház tér 3.) A fellebbezést Edve Község Helyi Választási Bizottságnál lehet előterjeszteni személyesen, levélben (9343. Edve, Petőfi u. 60.) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a megtámadott határozat meghozatalától számitott harmadik napon megérkezzen. A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kérelem jogi alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és — ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér — postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföidön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy a jelölő szervezet vagy szervezet esetében a birósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés illetékmentes.

INDOKOLÁS

Takács István edvei lakos 2019. szeptember 05. napján benyújtott kérelmében kérte a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Edve község önkormányzati képviselő jelöltjeként történő nyilvántartásba vételét.

A HVB megállapitotta, hogy Takács István nyilvántartásba vétel iránti kérelme a jogszabályokban támasztott követelményeknek megfelel. A bejelentéskor átvett 1 darab ajánlóívből 1 darab átadásra került. A Helyi Választási Iroda megállapította, hogy a jelöltséghez szükséges érvényes ajánlások száma eléri a - helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választási eljárásról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Ovjt.) 9.§ (1) bekezdése alapján a Helyi Választási Iroda vezetője által 2019. augusztus 8-án kelt választási hirdetményben meghatározott — kettő ajánlást. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 127.§ (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöléshez szükséges számot.

Takács István az ajánlóívek benyújtásával egyidejűleg a nyilvántartásba vételhez szükséges E2 jelű nyomtatványt is benyújtotta.

A fentiekre tekintettel a HVB úgy döntött, hogy Takács István -t a 2019. évi helyi Önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Edve községben egyéni listás önkormányzati képviselő jelöltként nyilvántartásba veszi.

A határozat az Ovjt. 9.§ (1) bekezdésén, a Ve. 10.§ (3) bekezdésén, 124-127. §-ain, 132. §-an, 307/G. § (1)-(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás, a Ve. 221. §-4n, 223-227 §-ain, 307/P. § (2) bekezdés c) pontján és az illetékekől szóló 1990. évi XCIII. trvény 33.§ (2) bekezdése 1. pontján alapul.

Edve, 2019. szeptember 06.

 

Edve Község Helyi Választási Bizottságának 3/2019. számú határozata Nagy Gábor edvei lakos nyilvántartásba vételérőlEdve Község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) — 2019. augusztus 30. napján tartott ülésén — a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választására Nagy Gábor edvei lakos nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

Edve Község Helyi Választási Bizottsága a 2019. október 13. napjára kitűzött helyi Önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Edve község önkormányzati képviselő-jelöltjeként Nagy Gábor edvei lakost, egyéni listás Önkormányzati képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.

Ezen határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, a Győr- Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz (9021 Győr, Városház tér 3.) A fellebbezést Edve Község Helyi Választási Bizottságnál lehet előterjeszteni személyesen, levélben (9343. Edve, Petőfi u. 60.) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a megtámadott határozat meghozatalától számitott harmadik napon megérkezzen. A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kérelem jogi alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és — ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér — postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföidön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy a jelölő szervezet vagy szervezet esetében a birósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés illetékmentes.

INDOKOLÁS

Nagy Gábor edvei lakos 2019. augusztus 28. napján benyújtott kérelmében kérte a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Edve község önkormányzati képviselő jelöltjeként történő nyilvántartásba vételét.

A HVB megállapitotta, hogy Nagy Gábor nyilvántartásba vétel iránti kérelme a jogszabályokban támasztott követelményeknek megfelel. A bejelentéskor átvett 1 darab ajánlóívből 1 darab átadásra került. A Helyi Választási Iroda megállapította, hogy a jelöltséghez szükséges érvényes ajánlások száma eléri a - helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választási eljárásról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Ovjt.) 9.§ (1) bekezdése alapján a Helyi Választási Iroda vezetője által 2019. augusztus 8-án kelt választási hirdetményben meghatározott — kettő ajánlást. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 127.§ (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöléshez szükséges számot.

Nagy Gábor az ajánlóívek benyújtásával egyidejűleg a nyilvántartásba vételhez szükséges E2 jelű nyomtatványt is benyújtotta.

A fentiekre tekintettel a HVB úgy döntött, hogy Nagy Gábor -t a 2019. évi helyi Önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Edve községben egyéni listás önkormányzati képviselő jelöltként nyilvántartásba veszi.

A határozat az Ovjt. 9.§ (1) bekezdésén, a Ve. 10.§ (3) bekezdésén, 124-127. §-ain, 132. §-an, 307/G. § (1)-(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás, a Ve. 221. §-4n, 223-227 §-ain, 307/P. § (2) bekezdés c) pontján és az illetékekől szóló 1990. évi XCIII. trvény 33.§ (2) bekezdése 1. pontján alapul.

Edve, 2019. augusztus 30.

 

Edve Község Helyi Választási Bizottságának 9/2019. számú határozata Imre László Csaba edvei lakos nyilvántartásba vételéről

Edve Község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) — 2019. szeptember 09. napján tartott ülésén — a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választására Imre László Csaba edvei lakos nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

Edve Község Helyi Választási Bizottsága a 2019. október 13. napjára kitűzött helyi Önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Edve község önkormányzati képviselő-jelöltjeként Imre László Csaba edvei lakost, független polgármester-jelöltként nyilvántartásba veszi.

Ezen határozat ellen fellebbezést lehet benytújtani jogszabálysértésre hivatkozással, a Győr- Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz (9021 Győr, Városház tér 3.) A fellebbezést Edve Község Helyi Választási Bizottságnál lehet előterjeszteni személyesen, levélben (9343. Edve, Petőfi u. 60.) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a megtámadott határozat meghozatalától számitott harmadik napon megérkezzen. A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kérelem jogi alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és — ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér — postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföidön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy a jelölő szervezet vagy szervezet esetében a birósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés illetékmentes.

INDOKOLÁS

Imre László Csaba edvei lakos 2019. szeptember 09. napján benyújtott kérelmében kérte a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Edve község önkormányzati polgármester jelöltjeként történő nyilvántartásba vételét.

A HVB megállapitotta, hogy Imre László Csaba nyilvantartásba vétel iránti kérelme a jogszabályokban támasztott követelményeknek megfelel. A bejelentéskor átvett 1 darab ajánlóívből 1 darab átadásra került. A Helyi Választási Iroda megállapította, hogy a jelöltséghez szükséges érvényes ajánlások száma eléri a - helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választási eljárásról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Ovjt.) 9.§ (1) bekezdése alapján a Helyi Választási Iroda vezetője által 2019. augusztus 8-án kelt választási hirdetményben meghatározott — kettő ajánlást. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 127.§ (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöléshez szükséges számot.

Imre László Csaba az ajánlóívek benyújtásával egyidejűleg a nyilvántartásba vételhez szükséges E2 jelű nyomtatványt is benyújtotta.

A fentiekre tekintettel a HVB úgy döntött, hogy Imre László Csaba -t a 2019. évi helyi Önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Edve községben függetelen polgármester-jelöltként nyilvántartásba veszi.

A határozat az Ovjt. 9.§ (1) bekezdésén, a Ve. 10.§ (3) bekezdésén, 124-127. §-ain, 132. §-an, 307/G. § (1)-(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás, a Ve. 221. §-4n, 223-227 §-ain, 307/P. § (2) bekezdés c) pontján és az illetékekől szóló 1990. évi XCIII. trvény 33.§ (2) bekezdése 1. pontján alapul.

Edve, 2019. szeptember 09.