Hírek

Közmeghallgatás és Képviselő-testületi ülés
2018.12.10.

Edve Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2018 december 13-án, csütörtökön 18 órakor közmeghallgatást, majd utána képviselő-testületi ülést tart, melyekre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Napirendi pontok:

Közmeghallgatás

  1. Tájékoztató a 2018. évi feladatok végrehajtásáról és a falugondnok tevékenységéről    Előadó: Imre László polgármester, Szalai Károly falugondnok
  2. Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról Előadó: Dr. Gál László jegyző
  3. Az Önkormányzat 2019. évi célkitűzéseinek meghatározása Előadó: Imre László polgármester

 

Képviselő-testületi ülés

Napirendi pontok tárgyalása előtt:

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről

 

Napirendi pontok:


  1. Beledi Szociális és Gyerekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Előadó: Dr Gál László jegyző
  2. Döntés villamosenergia értékesítés ügyében Előadó: Imre László polgármester
  3. Egyebek:
  • Tájékoztató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről
  • Árverés az Önkormányzat tulajdonában lévő mezei utak melleti fák kivágására