Hírek

Képviselőtestületi ülés
2016.11.01.

Edve Község Képviselőtestülete 2017. február 9-én (csütörtökön) 18 órakor képviselőtestületi ülést tart.

Napirend előtt: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.

Napirendi pontok:

  1. Az önkormányzat 2016. évi kötségvetési rendeletének módosítása. Előadó: Kápolnási Renáta pénzügyi vezető
  2. Az önkörmányzat 2017.l évi költségvetésének megvitatása és elfogadása Előadó: Imre László polgármester, Dr Gál László jegyző
  3. A polgármester és az alpolgármester tisztleletdíjának és költségtérítésének megállapítása      Előadó Imre László polgármester, Dr Gál László jegyző
  4. Edve Község Önkormányzata Képviselőtestületének a magánszemélyek kommunális adóról szóló 11/2016. (XI.11.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata.
  5. Döntést igénylő ügyek:
  • Szociális rendszer átalakításával kapcsolatos határozat hatályon kívül helyezése
  • Vadosfa Község Önkormányzatának kérelme a Páli szennyvízelvezetési agglomerációhoz történő csatlakozás ügyében
  • Csatlakozás ASP rendszerhez

6. Egyebek